Practice Areas

 • Litigation & Arbitration
 • Public Procurement
 • Real Estate & Construction

Education

 • Eötvös Loránd University, Budapest (Ph.D.)
 • Humboldt University of Berlin
 • Eötvös Loránd University, Budapest (Dr. iur. 2010)

Functions

 • Lecturer Eötvös Loránd University of Sciences, Faculty of Law and State Sciences

Memberships

 • Budapest Bar Association

Languages

 • Hungarian
 • German
 • English

Publications

 • XXVI. fejezet, Határozatok joghatásai, In: A Polgári Perrendtartás a kapcsolódó jogszabályok kommentárja – szerkesztette: Varga István; HVG Orac, Budapest, 2018 P. 1506-1535
 • Varga István – Éless Tamás: Szakértői Javaslat az új Polgári Perrendtartás kodifikációjára: IX-X. fejezet elkészítésében való közreműködés, In: Szakértői Javaslat az új Polgári Perrendtartás kodifikációjára, HVG Orac 2016 (ISBN: 978 963 258 314 3)
 • Zaicsek Károly: Verweisungskompetenz in Ungarn zwischen 2011-2013, In: Grundrechte im Zivilprozess; Eötvös Universitätsverlag, Budapest, 2015 p. 81-97.
 • Varga István - Szabó Imre – Zaicsek Károly: A határozati és a perorvoslati fejezetek egyes kodifikációs kérdései, In: Egy új polgári perrendtartás alapjai, HVG Orac 2014. p. 570-577 (ISBN 978 963 258 261 0)
 • Zaicsek Károly: A törvényes bíróhoz való jog az ügyáthelyezés jogintézményének tükrében, In: Codificatio processualis civilis. Studia in honorem Németh János, II., ELTE Eötvös Kiadó Kft. 2013. p. 529-538 (ISBN 978-963-312-176-4)
 • Zaicsek Károly: Közreműködés az I.; VI.; XII. és XIII. fejezetek elkészítésében, In: A Polgári Per Titkai – Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Általános Részéből – Harmadik, átdolgozott kiadás. HVG Orac 2014. (ISBN 978-963-258-234-4)
 • Zaicsek Károly: Újabb jogértelmezési problémák a perújítás megengedhetősége körében, In: Nemzetközi Magánjog és Polgári Eljárásjog a megváltozott gazdasági környezetben; szerkesztette: Harsági Viktória, Horváth E. Írisz, Raffai Katalin, PPKE JÁK, 2013

 

See more