Dr. Gergely Barabás

Publications

  • Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhez. Budapest, Wolters Kluwer, 2018.
  • Barabás Gergely – F. Rozsnyai Krisztina – Kovács András György: Kommentár a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényhez. Budapest, Wolters Kluwer, 2018.
  • Barabás Gergely – Kovács András: Jogorvoslat a közbeszerzésben In Kommentár a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényhez (Szerk.): Dezső Attila, 2016.