JUDr. Petr Kališ, Ph.D.

Publikace

  • Pronájem podniku, Bulletin advokacie 2010
  • Greenmailing v obchodním právu, Bulletin advokacie 2007
  • Promlčení v obchodních vztazích, Bulletin advokacie 2005