Practice Areas

 • Mergers & Acquisitions
 • Corporate
 • Banking & Finance
 • Private Equity & Venture Capital
 • Private Clients & Trusts
 • Antitrust & Competition
 • White Collar Crime

Education

 • University of Ljubljana (LLB, 2000)

Memberships

 • Slovenian Bar Association
 • International Bar Association

Languages

 • Slovenian
 • English
 • Serbian
 • Croatian

Publications

 • Mednarodna pristojnost in kiberprostor (International jurisdiction in cyberspace), Pravna praksa, no. 8/9, 2001
 • Opomini in prekinitve zaposlitev (Notices and termination of employment), Forum Media, 2005 - 2013 (co-author)
 • Pravni nasveti in vzorci poslovne dokumentacije za gospodarske družbe (Legal advice and templates of business documents for legal entities), Forum Media, 2006 – 2009 (co-autor)
 • Nekatere značilnosti plinskih cenovnih arbitraž (Certain characterisctics of the arbitration in relation to the price of natural gas), Slovenska arbitražna praksa, no. 1, 2014
 • Priložnosti arbitražnega reševanja sporov v postopkih privatizacije podjetij v državni lasti (Opportunities for arbitration in connection with privatization of state owned entities), Slovenska arbitražna praksa, no. 3, 2014 (co-author)
 • Country overview Slovenia, GRR (Global Restructuring Review): The Europe, Middle East and Africa Restructuring Review 2017 – 2019 (co-author)
 • Country overview Slovenia, GAR (Global Arbitration Review): The European Arbitration Review 2019 (co-author)